sobota 4. listopadu 2023

Zápis: Sezení #4

I když to nejspíš vypadá, že se nic neděje a žádná hra snad ani neproběhla, přece jen se za poslední rok a půl podařilo odehrát čtyři sezení. Následuje hráčský zápis čtvrtého z nich.

Příspěvek je antedatován zhruba dle data vytvoření zápisu, skutečně byl tento článek zveřejněn 2. dubna 2024.


Kamenná hlava nad řekou

= sepsal Faskal =

Do rukou Rodriga de Estrella y da Silva (Bubák)

Plukovníku,

přináším naléhavé a znepokojující zprávy. Navázali jsme kontakt s leprou a morem prolezlými tvory, kteří kdysi byli domorodci.

Prozkoumali jsme Kamennou hlavu, ze které byl hlášen pohyb. První známka něčeho podezřelého byl nález zlaté náušnice v řece pod ní. Na náušnici byly zachované zbytky peří a nemohla být vystavena živlům více než několik měsíců. Musela patřit jednomu z Bohem prokletých tvorů, které toto místo obývali.

Domorodci nás během průzkumu bez varování napadli a nezastavily je rozkazy, ani domluvy, ani výhružky, a jediné, čeho se zalekli, byla upřímná modlitba Panně Marii a naše vojenská kázeň. Tito tvorové se na nás bezhlavě vrhli a nezastavilo je téměř nic, ani odsekávání údů, ani probodnutí, ani střela z muškety. Vyřídilo je až odseknutí hlavy nebo průstřel páteře. Při probodnutí se sápali po ratišti a obzvláště z mušket si téměř nic nedělali. Jednoho jsem chtěl vyslechnout, ale nevydal ze sebe nic než zlostné, neartikulované sípání. Nejsou to dobří sousedé.

Učený Francoa určil nemoc, kterou trpěli, jako neštovice. Vyléčili se z nich, nebo na ně zemřeli, už před řadou let, a dál kráčeli po zemi jako revenanti. I když už snad svou nemoc nešířili, upřeli jsme jim křesťanský pohřeb a jejich těla spálili. Jistou roli v jejich stavu mohl mít lektvar z jakési rostliny, který je snad držel naživu. Dva zapečetěné flakónky přinášíme. Nalezli jsme také zpráchnivělé kosti jednoho z nešťastníků. Na přímluvu svatého Františka Xaverského mi bylo vyjeveno, že kosti patřily člověku, který začal uctívat modlu krysy a byl vyléčen, byl ale rozsápán jeho společníky. Jestli pouhá modla z našich krajů měla takové účinky, jaké zázraky by přineslo, kdyby přijal víru ve skutečného boha!

Kamenná hlava sloužila jako překladiště zboží mezi kmeny. Jedná se obrovský kámen, který spadl do soutěsky s řekou a byl takto otesán. Řeka teče pod ním, skrze Hlavu se přenášelo zboží, a zřejmě kontrolovalo a clilo. Musím zdráhavě vyjádřit obdiv k důmyslnosti tohoto systému. Překladiště bylo vybaveno kladkami k přesouvání mezi loďmi na horním a spodním toku, zdymadlem, pozorovatelnou, strážnicí a mřížemi k obraně, ale také pohodlnými místnosti pro úředníky, kněží a cestovatele.

Komplex plnil i náboženskou funkci. Z řady model jsme pro větší slávu Boží odstrojili zlato. Všimli jsme si, že jedna z model byla zřejmě období nemoci přeměněna na modlu krysy. Domorodci jsou tedy ochotni změnit svou víru. Fascinující nález, který s sebou přinášíme, byly písmu podobné znaky na některých mincích a dřevěné destičky s natištěnými piktogramy domorodých kmenů, které zřejmě představují záznamy obchodu. Vzhledem k tomu, že jsme na žádných náboženských předmětech ani freskách doposud neviděli žádné písmo, buď se jedná o importované písmo v jazyce, který nepoznávám, nebo jsou domorodcům milejší peníze než jejich bohové.

Známky domorodé magie jsme zaznamenali už cestou, když jsme poblíž zákrutu řeky narazili na kamenný portál. Po zapálení bylin a kusů hada dle znaků na portálu jsme bránou prošli kamsi vysoko do hor. Na důkaz toho, že nás nešálil zrak, přinášíme několik předmětů z Chrámu ptáka Noha. Nenašli jsme čas zaměřit pozici tohoto chrámu, pravděpodobně se nachází vysoko v horách jižně od Tranquilly. Výprava zkoumající tento chrám by měla být vybavena kadidlem, které dodá kouř bohabojného původu, a horolezeckým vybavením. Konstatuji také, že k mému potěšení jsem zjistil, že Mluvící strom stále odříkává Zdrávas Maria.

Žádám tedy o:

 • Průzkum Chrámu ptáka Noha vysoko v horách jižně od Tranquilly přístupný vykonáním zápalné oběti u Kamenné brány
 • Průzkum kamenné pevnosti míli proti proudu řeky nad Kamennou hlavou
 • Obnovení Kamenné hlavy a zajištění bezpečného průchodu dalších výprav dále do vnitrozemí

Ať Neposkvrněné Srdce Panny Marie dál chrání bezpečí Tranquilly.

Ve jménu Božím pod patronací Františka Xaverského,

Kapitán Kristian Spinola (Faskal) vedoucí čtvrtou Tranquillskou kumpanii:
Juan Pablo Baltazar (Vitus)
Francois Issoufou (Antharon)
Ramon Salazar (Sarsaparillos)
Dirk Peeters (Selhan)

V Tranquille, 4. 11. 1647


= doplnil Vitus =

<Poněkud ocapaný list papíru, popsaný těžkopádným rukopisem ve zvláštní andalúzské verzi kastilštiny.>

Do rukouoch pániě kapitáňa Spinolly, veľitele našiej kumpánii

Zeznam najděnných a do skladouoch odevzdanných cenností z našiěj výpravy do vnitra kolonie:

 • Item: Cennosti z podivuoného tympáňonu za portuálom magczkym - cena celkem 60 ZŁ
 • Item: Pierovové masky z miesta tiehož - cena neznáma
 • Item: Nášnice z pierami a podobné drobnosti na břehóch rzieky naleznuté, vše zlaté - cena celkem 15 ZŁ
 • Item: Cennosti z uosmych soch svlečené, vše zlaté - cena celkem 100 ZŁ
 • Item: Mince domorodé zo strážnice hornej, vše zlaté - cena celkem 20 ZŁ
 • Item: 2 kamienne flakónky zo zelenavým lekvárom z miestnosti lenoškovej - cena neznáma
 • Item: Cennosti všeliké z miestnosti lenoškovej, vše zlaté - cena celkem 15 ZŁ
 • Item: Předměty rozličnié rituálové z patra z miestnosti lenoškovej, vše zlaté - cena celkem 300 ZŁ
 • Item: Cennosti a předměty rozličné i drobné z miestnosti tajnej (sejfa), vše laté - cena celkem 650 ZŁ
 • Item: Zeznam záznamuov rozličných (cielních ?) v řeči domorodej na tabletach dřevěnných - cena neznáma

Zepsal rukou vlastnou pikenýř Juan Pablo Baltazar

<Na rubu je neuměle namalována lidská hlava, spirála úhoře a hlava ještěra, zřejmě varana.>


= hlášky ze sezení (Faskal) =

Prompt: Average normal sympathetic conquistador

Vitus: Ty jsi Holanďan? Pak chápu takové blbé otázky.

Bubák: Jestli chceš, vyber si patrona. Selhan: Žádné katolické modlářství. Sars: Lepší pohan než ateista.

Anathron: Čolci jsou endemiti Frankovky.

Selhan: Výbušná obětina. Sars: Výbušná háďátka.

Selhan: Pasti si do větrných mlýnů nedáváme. Vitus: Ale zamykáte si je, že? Selhan: To proto, že nám tam lezou Španělé.

Bubák: Přečetl jsem si názvy všech knih v knihovně 2x1 metr a vyšlo mi to na šest minut. To je tedy nejkratší doba směny k průzkumu.

Když se tam vleze Holanďan, vleze se tam halapartna.

Halapartnování zlata, to jsem ještě neviděl. Nepřestává mě překvapovat, jak univerzální je to zbraň.

Škrtám směnu. Já byl na latríně, škrtni dvě.

Napiš ke schodům N a D – naspod a dokopce.

Chápu, že si lidi pletou doleva a doprava, ale že si pletou nahoru a dolů?

My dva uděláme bojový čtverec.

Chrčí jako zombie. To zní jako holandština.

Františku, bojujeme oba proti peklu, jsou tady styčné body. Ty máš styčné body s peklem.