sobota 4. listopadu 2023

Zápis: Sezení #4

I když to nejspíš vypadá, že se nic neděje a žádná hra snad ani neproběhla, přece jen se za poslední rok a půl podařilo odehrát čtyři sezení. Následuje hráčský zápis čtvrtého z nich.

Příspěvek je antedatován zhruba dle data vytvoření zápisu, skutečně byl tento článek zveřejněn 2. dubna 2024.


Kamenná hlava nad řekou

= sepsal Faskal =

Do rukou Rodriga de Estrella y da Silva (Bubák)

Plukovníku,

přináším naléhavé a znepokojující zprávy. Navázali jsme kontakt s leprou a morem prolezlými tvory, kteří kdysi byli domorodci.

Prozkoumali jsme Kamennou hlavu, ze které byl hlášen pohyb. První známka něčeho podezřelého byl nález zlaté náušnice v řece pod ní. Na náušnici byly zachované zbytky peří a nemohla být vystavena živlům více než několik měsíců. Musela patřit jednomu z Bohem prokletých tvorů, které toto místo obývali.

Domorodci nás během průzkumu bez varování napadli a nezastavily je rozkazy, ani domluvy, ani výhružky, a jediné, čeho se zalekli, byla upřímná modlitba Panně Marii a naše vojenská kázeň. Tito tvorové se na nás bezhlavě vrhli a nezastavilo je téměř nic, ani odsekávání údů, ani probodnutí, ani střela z muškety. Vyřídilo je až odseknutí hlavy nebo průstřel páteře. Při probodnutí se sápali po ratišti a obzvláště z mušket si téměř nic nedělali. Jednoho jsem chtěl vyslechnout, ale nevydal ze sebe nic než zlostné, neartikulované sípání. Nejsou to dobří sousedé.

Učený Francoa určil nemoc, kterou trpěli, jako neštovice. Vyléčili se z nich, nebo na ně zemřeli, už před řadou let, a dál kráčeli po zemi jako revenanti. I když už snad svou nemoc nešířili, upřeli jsme jim křesťanský pohřeb a jejich těla spálili. Jistou roli v jejich stavu mohl mít lektvar z jakési rostliny, který je snad držel naživu. Dva zapečetěné flakónky přinášíme. Nalezli jsme také zpráchnivělé kosti jednoho z nešťastníků. Na přímluvu svatého Františka Xaverského mi bylo vyjeveno, že kosti patřily člověku, který začal uctívat modlu krysy a byl vyléčen, byl ale rozsápán jeho společníky. Jestli pouhá modla z našich krajů měla takové účinky, jaké zázraky by přineslo, kdyby přijal víru ve skutečného boha!

Kamenná hlava sloužila jako překladiště zboží mezi kmeny. Jedná se obrovský kámen, který spadl do soutěsky s řekou a byl takto otesán. Řeka teče pod ním, skrze Hlavu se přenášelo zboží, a zřejmě kontrolovalo a clilo. Musím zdráhavě vyjádřit obdiv k důmyslnosti tohoto systému. Překladiště bylo vybaveno kladkami k přesouvání mezi loďmi na horním a spodním toku, zdymadlem, pozorovatelnou, strážnicí a mřížemi k obraně, ale také pohodlnými místnosti pro úředníky, kněží a cestovatele.

Komplex plnil i náboženskou funkci. Z řady model jsme pro větší slávu Boží odstrojili zlato. Všimli jsme si, že jedna z model byla zřejmě období nemoci přeměněna na modlu krysy. Domorodci jsou tedy ochotni změnit svou víru. Fascinující nález, který s sebou přinášíme, byly písmu podobné znaky na některých mincích a dřevěné destičky s natištěnými piktogramy domorodých kmenů, které zřejmě představují záznamy obchodu. Vzhledem k tomu, že jsme na žádných náboženských předmětech ani freskách doposud neviděli žádné písmo, buď se jedná o importované písmo v jazyce, který nepoznávám, nebo jsou domorodcům milejší peníze než jejich bohové.

Známky domorodé magie jsme zaznamenali už cestou, když jsme poblíž zákrutu řeky narazili na kamenný portál. Po zapálení bylin a kusů hada dle znaků na portálu jsme bránou prošli kamsi vysoko do hor. Na důkaz toho, že nás nešálil zrak, přinášíme několik předmětů z Chrámu ptáka Noha. Nenašli jsme čas zaměřit pozici tohoto chrámu, pravděpodobně se nachází vysoko v horách jižně od Tranquilly. Výprava zkoumající tento chrám by měla být vybavena kadidlem, které dodá kouř bohabojného původu, a horolezeckým vybavením. Konstatuji také, že k mému potěšení jsem zjistil, že Mluvící strom stále odříkává Zdrávas Maria.

Žádám tedy o:

 • Průzkum Chrámu ptáka Noha vysoko v horách jižně od Tranquilly přístupný vykonáním zápalné oběti u Kamenné brány
 • Průzkum kamenné pevnosti míli proti proudu řeky nad Kamennou hlavou
 • Obnovení Kamenné hlavy a zajištění bezpečného průchodu dalších výprav dále do vnitrozemí

Ať Neposkvrněné Srdce Panny Marie dál chrání bezpečí Tranquilly.

Ve jménu Božím pod patronací Františka Xaverského,

Kapitán Kristian Spinola (Faskal) vedoucí čtvrtou Tranquillskou kumpanii:
Juan Pablo Baltazar (Vitus)
Francois Issoufou (Antharon)
Ramon Salazar (Sarsaparillos)
Dirk Peeters (Selhan)

V Tranquille, 4. 11. 1647


= doplnil Vitus =

<Poněkud ocapaný list papíru, popsaný těžkopádným rukopisem ve zvláštní andalúzské verzi kastilštiny.>

Do rukouoch pániě kapitáňa Spinolly, veľitele našiej kumpánii

Zeznam najděnných a do skladouoch odevzdanných cenností z našiěj výpravy do vnitra kolonie:

 • Item: Cennosti z podivuoného tympáňonu za portuálom magczkym - cena celkem 60 ZŁ
 • Item: Pierovové masky z miesta tiehož - cena neznáma
 • Item: Nášnice z pierami a podobné drobnosti na břehóch rzieky naleznuté, vše zlaté - cena celkem 15 ZŁ
 • Item: Cennosti z uosmych soch svlečené, vše zlaté - cena celkem 100 ZŁ
 • Item: Mince domorodé zo strážnice hornej, vše zlaté - cena celkem 20 ZŁ
 • Item: 2 kamienne flakónky zo zelenavým lekvárom z miestnosti lenoškovej - cena neznáma
 • Item: Cennosti všeliké z miestnosti lenoškovej, vše zlaté - cena celkem 15 ZŁ
 • Item: Předměty rozličnié rituálové z patra z miestnosti lenoškovej, vše zlaté - cena celkem 300 ZŁ
 • Item: Cennosti a předměty rozličné i drobné z miestnosti tajnej (sejfa), vše laté - cena celkem 650 ZŁ
 • Item: Zeznam záznamuov rozličných (cielních ?) v řeči domorodej na tabletach dřevěnných - cena neznáma

Zepsal rukou vlastnou pikenýř Juan Pablo Baltazar

<Na rubu je neuměle namalována lidská hlava, spirála úhoře a hlava ještěra, zřejmě varana.>


= hlášky ze sezení (Faskal) =

Prompt: Average normal sympathetic conquistador

Vitus: Ty jsi Holanďan? Pak chápu takové blbé otázky.

Bubák: Jestli chceš, vyber si patrona. Selhan: Žádné katolické modlářství. Sars: Lepší pohan než ateista.

Anathron: Čolci jsou endemiti Frankovky.

Selhan: Výbušná obětina. Sars: Výbušná háďátka.

Selhan: Pasti si do větrných mlýnů nedáváme. Vitus: Ale zamykáte si je, že? Selhan: To proto, že nám tam lezou Španělé.

Bubák: Přečetl jsem si názvy všech knih v knihovně 2x1 metr a vyšlo mi to na šest minut. To je tedy nejkratší doba směny k průzkumu.

Když se tam vleze Holanďan, vleze se tam halapartna.

Halapartnování zlata, to jsem ještě neviděl. Nepřestává mě překvapovat, jak univerzální je to zbraň.

Škrtám směnu. Já byl na latríně, škrtni dvě.

Napiš ke schodům N a D – naspod a dokopce.

Chápu, že si lidi pletou doleva a doprava, ale že si pletou nahoru a dolů?

My dva uděláme bojový čtverec.

Chrčí jako zombie. To zní jako holandština.

Františku, bojujeme oba proti peklu, jsou tady styčné body. Ty máš styčné body s peklem.

neděle 11. června 2023

Zápis: Sezení #3

I když to nejspíš vypadá, že se nic neděje a žádná hra snad ani neproběhla, přece jen se za poslední rok a půl podařilo odehrát čtyři sezení. Následuje hráčský zápis třetího z nich.

Příspěvek je antedatován zhruba dle data vytvoření zápisu, skutečně byl tento článek zveřejněn 2. dubna 2024.


Mohyla horského krále

= sepsal Faskal =

Do rukou Rodriga de Estrella y da Silva (Bubák)

Plukovníku,

ze dvou lokací vyžadujících průzkum jsme vyrazili prozkoumat pohanský chrám, ve kterém předběžné zprávy popisovaly výskyt hlasů, což jsme vyhodnotili jako urgentní.

Chrám byl vystaven v několika obdobích, v původním byl zasvěcen bojovníkovi uctívajícího Dravce, který byl pohřben v centru hrobky, kolem které se nachází hrobky klanu Štíra, Hada, Kraba a Ještěra. Podle fresek soudíme, že se jedná o hrobku po velké bitvě, sochy vedlejších klanů hlídají hrobku zvenčí, vnitřek hrobky symbolizuje Dravce chránícího křídly padlého bojovníka.

V pozdějším období došlo ke změně, předpokládáme, že došlo k rozkolu mezi klany a vedlejší klany zradily, byly donuceny zradit, nebo ovládly centrální klan. Sochám byly následně připevněny symboly vedlejších klanů, šupinatá tvář, hadí jazyk, hadí klepeta a štíří bodec. Je možné, že výbava vedlejších hrobek pochází z tohoto období.

Přímluva svatého Františka Xaverského odhalila, že materiál připevněný k sochám je démonického původu a jejich odstranění vrátilo přirozený řád do věcí. Při příchodu jsme zřetelně slyšeli od soch promluvu v neznámé řeči, je nezbytné prozkoumat mechanismus, kterým je tento div zajištěn, a přivolat zkušeného exorcistu pro vyhnání temných sil. V hrobkách přebývali tvorové, se kterými jsou klany spřaženy, není jasné, jak tam mohli přebývat. Několik exemplářů tvorů a zabalený kamenný hadí jazyk byl odnesen a uložen na Pozorovatelně, v bezpečné vzdálenosti od Tranquilly, pro další prozkoumání.

Zlatá výbava vedlejších hrobek, bohatá výzdoba centrální hrobky a drahokamy z vnějšího chrámu byly odneseny do Tranquilly pro větší slávu Boží.

V mapách je možno potvrdit výskyt prapodivného pramene dávajícího vodu zabíjející většinu živých tvorů, i když v ní přežívá jakási vodní žoužel. Vodu z pramene je nutné obezřetně prozkoumat, její vzorek byl přinesen do Tranquilly. Poblíž pramene se nachází mluvící strom, který je možné po nakrmení naučit krátký proslov, naučili jsme jej modlit se Zdrávas Maria.

V blízkosti pomníku Zrádných klanů se nachází obelisk, z jehož vrcholu je možné pozorovat ruiny jakési budovy jižním směrem nedaleko od Hlavy. Je vhodné vyslat expedici na některou z hor v okolí Tranquilly, a zanést do map výskyt dalších oblastí.

Žádám tedy o

 • jazykozpytce pro průzkum domorodého jazyka
 • zanesení chrámu do map jako pomník Zrádných klanů
 • průzkum lokality pozorovatelné od pomníku jižně od Hlavy
 • vyzvednutí a prozkoumání objektu uchovaného na Pozorovatelně
 • přinesení větších zásob k mluvícímu stromu a naučení celého růžence

Opakuji žádost o vysbírání zbytků zlata z pohanského obětiště, několik zlatých kusů přinášíme, děkuji za obnovu pozorovatelny.

A především urgentně žádám o vyslání dalších expedic.

Ve jménu Božím pod patronací Františka Xaverského,

Kapitán Kristian Spinola (Faskal) vedoucí třetí Tranquillskou kumpanii:
Juan Pablo Baltazar (Vitus)
Francois Issoufou (Antharon)
Ramon Salazar (Sarsaparillos)

V Tranquille, 11. 6. 1647


= doplnil Vitus =

<Poněkud ocapaný list papíru, popsaný těžkopádným rukopisem ve zvláštní andalúzské verzi kastilštiny.>

Do rokouch páně kapitáňa Spinolly, velitele naší kumpanie

Zeznam najděnných a do skladuch odevzdanných cenností z našej výpravy do vnitra kolonie:

 • Item: Prsteň a cetky porůzné vše zlaté z chapadlovce vybuchlého - cena celkem 15 ZŁ
 • Item: Flakónka ze vzorkom fialovým vody čolkové - cena neznáma
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a nástavce kopích, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a nástavce sekyrek, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a meč, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a luk, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a figurky orlích, vše zlaté - cena celkem 450 ZŁ
 • Item: Drahokamy, plátky zlaté z poklopa - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Flakónka ze vzorkom kapaliny černej zo stropu podzemného - cena neznáma
 • Item: Flákonka z čolkom z vody fialovej - cena neznáma

Zepsal rukou vlastnou pikenýř Juan Pablo Baltazar

<Na rubu je neuměle namalován kopec s ruinou, obelisk s dravým ptákem a profil mohyly s vrcholy propojenými čarou.>


= hlášky ze sezení (Faskal) =

GM: "Panna Marie Klidnovodská" An: "Klingonská".

An: "Můžeš si vyplnit volné sloty mušketama"

"Máme válečnou mulu, ne bojovou mulu, do války jenom chodí."

GM: "Všimněte si, že jsem vám dal vybrat ze dvou lokalit, když o obou víte úplné prd."

Sars: "Třeba jsou to nesmrtelní čolci, jako váš pan Ježíš."

An: "Halapartna je švýcarský nůž baroka." Sars: "Na druhý konec můžeš dát vývrtku."

Čoltůček, potůček s čolkama. Čoltok.

An: "Mula má slabý sense magic. Není to moje mula, přivážu ji ke sv. Longinovi.

Svatý Legolas, Gimli, Aragorn a ...(kdo měl kopí?)

An: "Je ta zlatá deska kulatá?" GM: "Ano." An: "Tak ji ven z dungeonu budeme kutálet."

Vodu z pramene, který objevil Francoa, jsme nazvali Francovkou, černou vodu z chrámu lógr, později kvůli hořlavosti pochopitelně ropa.

GM: Hadi ze začali svíjet rychleji a frenetičtěji a po chvíli méně rychle a méně freneticky."

F: "Já hlavně nevím ani co je rantl, ani co je sokl, tak si to nedokážu úplně představit." Vitus: "Rantl navíc může vypadat jako sokl."

V: "Proč jsme ten rantl nesekali od začátku?" An: "Protože jsme nevěděli, že tam je."

An: "Víš, jakou kontrolu máš nad mulou?" Sars: "Je to mula vojenská, takže velkou." Vitus: "Bude ji ovládat velitel mula +2."

"Všichni víme, že Panenka nahoře nemá ráda kraby, protože v Bibli se jasně píše, že nemůžou jíst korýše."

Hypermangan byl v Evropě objeven roku 1659, tato znalost ale byla zevně donesena z Terra Australis.

čtvrtek 6. dubna 2023

Zápis: Sezení #2

 

I když to nejspíš vypadá, že se nic neděje a žádná hra snad ani neproběhla, přece jen se za poslední rok a půl podařilo odehrát čtyři sezení. Následuje hráčský zápis druhého z nich.

Příspěvek je antedatován zhruba dle data vytvoření zápisu, skutečně byl tento článek zveřejněn 2. dubna 2024.


Věž mořských bohů

= sepsal Sullik =

Ze zápisu Rafaela Peréze, poručíka Španělské koruny

Byl jsem vyslán na výpravu. Doprovázeli mě pánové Alessandro Conti a Krysztof Duda. Po celou dobu nám počasí přálo a bylo slunečno s příjemným vánkem.

Díky předešlým výpravám jsme mohli z dáli poznat z části pobořenou arénu a bylo to právě u tohoto pohledu, kdy jsme narazili na pramen, který končil v nedaleké tůňce. Voda v něm měla purpurový nádech. Žili v něm však plazi. Bylo rozhodnuto, že vodu nebudeme zkoušet. U Čoltůčku jsme se tak dlouho nezdrželi, avšak cestou od něj jsme narazili na Vítající tvář. Prazvláštní strom s pamětí.

Měli jsme však naspěch a tak jsme se vydali dál. Nad ránem jsme konečně došli k chrámu na útesu. Byl chráněn draky [varani]. Měli jsme obavy, že by draci mohli napadnout našeho mezka. Měli větší zájem o nás. Naše odhodlání však bylo silnější, než abychom se nechali zastrašit, a po chvíli zkoumání jsme se dostali do útrob chrámu. Hnízdili zde netopýři a nebylo jich pomálu. Uprostřed této pohanské budovy byl v kleci zlatem vězněný duch. Jeho vzezření připomínalo rohatou želvu.

Z výpravy jsme donesli cennosti v hodnotě zhruba tisíce dukátů. Pro ty z Vás, kteří by následovali naše kroky, vězte že pravým nebezpečím jsou rozčílení draci, mohou se totiž dostat do vnitřka pohanského chrámu a jejich velikost a nečekanou hbitost není radno podcenit. Buďte připraveni a dobře vyzbrojeni.


= poznámka GMa =

Výprava přinesla cennosti v hodnotě 1000 zl. Přinesli také 3 dřevěné masky, z nichž jedna propůjčuje zatím nerozpoznanou magickou schopnost.

Vojáci získali náklonnost domorodého želvího bůžka jménem Kane-Hekili – lze jej získat jako magického patrona.

Členové výpravy:
por. Rafael Peréz (důstojník) (Sullik)
Alessandro Conti (průzkumník) (Nord)
Krzysztof Duda (mušketýr) (David F.)