neděle 11. června 2023

Zápis: Sezení #3

I když to nejspíš vypadá, že se nic neděje a žádná hra snad ani neproběhla, přece jen se za poslední rok a půl podařilo odehrát čtyři sezení. Následuje hráčský zápis třetího z nich.

Příspěvek je antedatován zhruba dle data vytvoření zápisu, skutečně byl tento článek zveřejněn 2. dubna 2024.


Mohyla horského krále

= sepsal Faskal =

Do rukou Rodriga de Estrella y da Silva (Bubák)

Plukovníku,

ze dvou lokací vyžadujících průzkum jsme vyrazili prozkoumat pohanský chrám, ve kterém předběžné zprávy popisovaly výskyt hlasů, což jsme vyhodnotili jako urgentní.

Chrám byl vystaven v několika obdobích, v původním byl zasvěcen bojovníkovi uctívajícího Dravce, který byl pohřben v centru hrobky, kolem které se nachází hrobky klanu Štíra, Hada, Kraba a Ještěra. Podle fresek soudíme, že se jedná o hrobku po velké bitvě, sochy vedlejších klanů hlídají hrobku zvenčí, vnitřek hrobky symbolizuje Dravce chránícího křídly padlého bojovníka.

V pozdějším období došlo ke změně, předpokládáme, že došlo k rozkolu mezi klany a vedlejší klany zradily, byly donuceny zradit, nebo ovládly centrální klan. Sochám byly následně připevněny symboly vedlejších klanů, šupinatá tvář, hadí jazyk, hadí klepeta a štíří bodec. Je možné, že výbava vedlejších hrobek pochází z tohoto období.

Přímluva svatého Františka Xaverského odhalila, že materiál připevněný k sochám je démonického původu a jejich odstranění vrátilo přirozený řád do věcí. Při příchodu jsme zřetelně slyšeli od soch promluvu v neznámé řeči, je nezbytné prozkoumat mechanismus, kterým je tento div zajištěn, a přivolat zkušeného exorcistu pro vyhnání temných sil. V hrobkách přebývali tvorové, se kterými jsou klany spřaženy, není jasné, jak tam mohli přebývat. Několik exemplářů tvorů a zabalený kamenný hadí jazyk byl odnesen a uložen na Pozorovatelně, v bezpečné vzdálenosti od Tranquilly, pro další prozkoumání.

Zlatá výbava vedlejších hrobek, bohatá výzdoba centrální hrobky a drahokamy z vnějšího chrámu byly odneseny do Tranquilly pro větší slávu Boží.

V mapách je možno potvrdit výskyt prapodivného pramene dávajícího vodu zabíjející většinu živých tvorů, i když v ní přežívá jakási vodní žoužel. Vodu z pramene je nutné obezřetně prozkoumat, její vzorek byl přinesen do Tranquilly. Poblíž pramene se nachází mluvící strom, který je možné po nakrmení naučit krátký proslov, naučili jsme jej modlit se Zdrávas Maria.

V blízkosti pomníku Zrádných klanů se nachází obelisk, z jehož vrcholu je možné pozorovat ruiny jakési budovy jižním směrem nedaleko od Hlavy. Je vhodné vyslat expedici na některou z hor v okolí Tranquilly, a zanést do map výskyt dalších oblastí.

Žádám tedy o

 • jazykozpytce pro průzkum domorodého jazyka
 • zanesení chrámu do map jako pomník Zrádných klanů
 • průzkum lokality pozorovatelné od pomníku jižně od Hlavy
 • vyzvednutí a prozkoumání objektu uchovaného na Pozorovatelně
 • přinesení větších zásob k mluvícímu stromu a naučení celého růžence

Opakuji žádost o vysbírání zbytků zlata z pohanského obětiště, několik zlatých kusů přinášíme, děkuji za obnovu pozorovatelny.

A především urgentně žádám o vyslání dalších expedic.

Ve jménu Božím pod patronací Františka Xaverského,

Kapitán Kristian Spinola (Faskal) vedoucí třetí Tranquillskou kumpanii:
Juan Pablo Baltazar (Vitus)
Francois Issoufou (Antharon)
Ramon Salazar (Sarsaparillos)

V Tranquille, 11. 6. 1647


= doplnil Vitus =

<Poněkud ocapaný list papíru, popsaný těžkopádným rukopisem ve zvláštní andalúzské verzi kastilštiny.>

Do rokouch páně kapitáňa Spinolly, velitele naší kumpanie

Zeznam najděnných a do skladuch odevzdanných cenností z našej výpravy do vnitra kolonie:

 • Item: Prsteň a cetky porůzné vše zlaté z chapadlovce vybuchlého - cena celkem 15 ZŁ
 • Item: Flakónka ze vzorkom fialovým vody čolkové - cena neznáma
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a nástavce kopích, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a nástavce sekyrek, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a meč, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a luk, vše zlaté - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Náhrdelníky, nádoby a figurky orlích, vše zlaté - cena celkem 450 ZŁ
 • Item: Drahokamy, plátky zlaté z poklopa - cena celkem 150 ZŁ
 • Item: Flakónka ze vzorkom kapaliny černej zo stropu podzemného - cena neznáma
 • Item: Flákonka z čolkom z vody fialovej - cena neznáma

Zepsal rukou vlastnou pikenýř Juan Pablo Baltazar

<Na rubu je neuměle namalován kopec s ruinou, obelisk s dravým ptákem a profil mohyly s vrcholy propojenými čarou.>


= hlášky ze sezení (Faskal) =

GM: "Panna Marie Klidnovodská" An: "Klingonská".

An: "Můžeš si vyplnit volné sloty mušketama"

"Máme válečnou mulu, ne bojovou mulu, do války jenom chodí."

GM: "Všimněte si, že jsem vám dal vybrat ze dvou lokalit, když o obou víte úplné prd."

Sars: "Třeba jsou to nesmrtelní čolci, jako váš pan Ježíš."

An: "Halapartna je švýcarský nůž baroka." Sars: "Na druhý konec můžeš dát vývrtku."

Čoltůček, potůček s čolkama. Čoltok.

An: "Mula má slabý sense magic. Není to moje mula, přivážu ji ke sv. Longinovi.

Svatý Legolas, Gimli, Aragorn a ...(kdo měl kopí?)

An: "Je ta zlatá deska kulatá?" GM: "Ano." An: "Tak ji ven z dungeonu budeme kutálet."

Vodu z pramene, který objevil Francoa, jsme nazvali Francovkou, černou vodu z chrámu lógr, později kvůli hořlavosti pochopitelně ropa.

GM: Hadi ze začali svíjet rychleji a frenetičtěji a po chvíli méně rychle a méně freneticky."

F: "Já hlavně nevím ani co je rantl, ani co je sokl, tak si to nedokážu úplně představit." Vitus: "Rantl navíc může vypadat jako sokl."

V: "Proč jsme ten rantl nesekali od začátku?" An: "Protože jsme nevěděli, že tam je."

An: "Víš, jakou kontrolu máš nad mulou?" Sars: "Je to mula vojenská, takže velkou." Vitus: "Bude ji ovládat velitel mula +2."

"Všichni víme, že Panenka nahoře nemá ráda kraby, protože v Bibli se jasně píše, že nemůžou jíst korýše."

Hypermangan byl v Evropě objeven roku 1659, tato znalost ale byla zevně donesena z Terra Australis.

Žádné komentáře:

Okomentovat