čtvrtek 10. listopadu 2022

Zápis: Sezení #1

I když to nejspíš vypadá, že se nic neděje a žádná hra snad ani neproběhla, přece jen se za poslední rok a půl podařilo odehrát čtyři sezení. Následuje hráčský zápis prvního z nich.

Příspěvek je antedatován zhruba dle data vytvoření zápisu, skutečně byl tento článek zveřejněn 2. dubna 2024.


Pohanské obětiště

= sepsal Faskal =

Do rukou Rodriga de Estrella y da Silva (Bubák)

Plukovníku,

prozkoumali jsme dle Vaší žádosti domorodé obětiště. Jedná se o opuštěnou domorodou strukturu vybudovanou nad útesem v blízkosti moře. Dle nástěnných maleb sloužila pro smírčí rituály, které měly lidskými obětmi usmířit domorodé božstvo - nezměrnou chobotnici uctívanou místním klanem Úhoře. Obětiště tvořilo obrovský amfiteátr, kde zřejmě probíhaly rituální souboje a poražení - či vítězové - byli obětováni. Rituálu se účastnily čtyři klany symbolizované zvířaty, klan Varana, Úhoře, Dravce a mně neznámého tvora démonického vzezření, připomínajícího čerta. Podle fresek se klan Varana v neurčené minulosti z nejasných důvodů od uctívání odpojil, což značí rozkol mezi klany.

Potvrdily se informace, podle kterých byli obětovaní oděni do zlata. Následně byli vhozeni do rituální jámy, ve které do dnešní doby sídlila nezměrná chobotnice. Část zlata byla vystavena v chrámu, část skončila v jámě u chobotnice. Dosažitelné zlato z chrámu jsme odnesli, může zbývat malé množství v místnostech, kam dosahovala chapadla chobotnice, a pozlacení fresek. Pro pochopení domorodé kultury je vhodné fresky zdokumentovat a pozlacení seškrábat až poté. Domorodci krmili chobotnici směsí, která byla uchovávána ve spodních chladných patrech a byla použitelná dodnes, recept jsme však neodhalili a zbývající balíček pravděpodobně nepřežije přesun do Tranquilly. Po vybrání dostupného zlata jsme shodili do obětní jámy výbušniny. Je pravděpodobné, že chobotnice byla zabita, to je však nezbytné potvrdit zkušeným exorcistou po ověření stability vnitřních prostor. Velké množství zlata bylo pravděpodobně odneseno do moře šachtou, kterou využívala chobotnice. Je možné, že jej bude možné vylovit s pomocí lovců perel.

Odnesli jsme rituální masky představující jednotlivé klany. Je vhodné je dále prozkoumat pro pochopení domorodých kultur. V zázemí všech klanů se nacházely poháry obsahující vínu-podobnou substanci zřejmě důležitého rituálního charakteru, jeden nepoškozený, zapečetěný pryskyřicí, byl odnesen pro další zkoumání.

Nedaleko Tranquilly jsme dále nalezli pozorovatelnu využívanou už dříve kolonisty. Bližší průzkum ukázal, že byl využíván domorodci ještě před kolonizací. Pozice představuje místo chráněné před živly, které umožňuje monitorovat celou úžinu vedoucí k Tranquille, mnohem lépe než z pozorovatelen v Tranquille. Z této pozice jsme také zaznamenali doposud nezdokumentované kamennné ruiny na severu.

Upozorňuji, že Terra Australis je nedostatečně zmapovaná a není možné využívat domorodou faunu a flóru, což vytváří závislost na zásobování z Tranquilly a není známé, jaké nebezpečí domorodá fauna a flóra představuje.

Žádám tedy o

  • kněze-exorcistu k vysvěcení pohanského pohřebiště a potvrzení smrti uctívaného krakena
  • vylovení zlata z moře pod obětištěm
  • obnovu hlásky pro zajištění bezpečnosti Tranquilly před přepadením z moře
  • zmapování pohanské víry kvůli nalezení zlatonosných chrámů ostatních kmenů
  • přírodozpytce pro zmapování domorodé flóry a fauny

Ve jménu Božím pod patronací Františka Xaverského,

Kapitán Kristian Spinola (Faskal) vedoucí první Tranquillskou kumpanii:
Juan Alberto Costa-Borrell (Vitus)
Maria Fernandez (Komi)
Hans Müller (Vaarsuvis)
Marcello Agusto de Costa (Jarik)


= doplnil Vitus =

Do rukou Rodriga de Estrella y da Silva (Bubák)

S dovolením doplňuji seznam nalezených předmětů s odhady cen první výpravy první Tranquillské kumpanie kapitána Kristiana Spinoly (Faskal):

  • Zlaté předměty z obětištních stolů: varan cca 20 zl, úhoř cca 10 zl, orel s hadem cca 20 zl, podivný pes (čert ?) s ještěrkami cca 15 zl
  • Masky jednotlivých božstev z různých materiálů: varan (zlato) cca 80 zl, úhoř (železo) cca 10 zl, orel (cínová se zlatou zbrojí) cca 50 zl, podivný pest (dřevo) cca 5 zl
  • Různé ozdoby a tretky z horního patra doupěte přerostlé chobotnice cca 300 zl
  • Různé ozdoby a tretky z dolního patra doupěte přerostlé chobotnice cca 300 zl

Celkem tedy nalezeny předměty v hodnotě cca 810 zl.

S úctou a pozdravy při předání cenností do úschovy tranquillské pokladnice sepsal

Juan Alberto Costa-Borrell (Vitus), pikenýr ve službách místokrále Peru, věrný poddaný Jeho Nejkatoličtějšího Veličenstva krále


= poznámka GMa =

Výprava také z obětiště přinesla pryskyřicí zapečetěný kalich s víčkem plný neznámé tekutiny.


Žádné komentáře:

Okomentovat